e-Formularze

e-Usług

Usługa pozwala na złożenie informacji o lasach. Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/il-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym

Usługa pozwala na złożenie deklaracji na podatek leśny. Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/dl-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym

Usługa pozwala na złożenie informacji o gruntach. Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/ir-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym

Usługa pozwala na złożenie deklaracji na podatek rolny. Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/dr-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym

Usługa pozwala na złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych. Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/dt-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-srodkow-transportowych

Usługa pozwala na złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/-in-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Usługa pozwala na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dn-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Przejdź do ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

Przejdź do ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zaswiadczenia-o-niezaleganiu-z-oplatami-lub-stwierdzajace-stan-zaleglosci

Przejdź do ePUAP

https://epuap.gov.pl/

Przejdź do systemu ePUAP i wypełnij wniosek na wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-dzialki-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego

Przejdź do systemu ePUAP i wypełnij wniosek na wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-o-wielkosci-gospodarstwa-rolnego

Przejdź do ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego

Przejdź do systemu ePUAP i wypełnij wniosek na wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/lokalizacja-zjazdu-z-drogi-gminnej

Przejdź do systemu ePUAP i wypełnij wniosek na wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot

Przejdź do systemu ePUAP i wypełnij wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-lokalizacje-w-pasie-drogowym-urzadzen-infrastruktury-technicznej-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego

Przejdź do systemu ePUAP i wypełnij wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow

Visits: 398

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top