Zadaj pytanie burmistrzowi

Trwa wczytywanie

Zobacz o co pytają inni

  1. Kiedy rozpocznie się remont drogi Woźnawieś –Tama. Przewidywane zakończenie w czerwcu 2024 jest mocno zagrożone.
  2. Czy jest realne skorzystanie z położonego światłowodu w Woźnejwsi.?
  3. Kiedy Gmina skontroluje właścicieli działek położonych nad brzegiem jeziora Dręstwo i ich samowoli zagospodarowania brzegu jeziora (pomosty, wycinka trzciny, własne kształtowanie brzegu, utrudniony dostęp do jeziora)

Proszę o rzetelną odpowiedź

Marek Krzyzanowski

W związku z Pana pytaniami informuję, że:

Ad. 1.    Kiedy rozpocznie się remont drogi Woźnawieś –Tama.

Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (26.04.2023 r.) trwają prace projektowe. Roboty drogowe rozpoczną się zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na dzień dzisiejszy termin ukończenia prac nie jest zagrożony.

Ad. 2.    Czy jest realne skorzystanie z położonego światłowodu w Woźnejwsi.

Gmina Rajgród nie jest właścicielem ani zarządcą sieci światłowodowych położonych na jej terenie. Z naszych informacji wynika, iż na terenie Woźnejwsi znajdują się 2 sieci światłowodowe (jedną z nich zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej, drugą z nich zarządza firma IDEALAN sp. z o.o. z Sokółki).

Dodatkowo należy zauważyć, iż sieć, którą zarządza Województwo Podlaskie jest siecią szkieletowo-dystrybucyjną (nie jest to sieć dostępowa), co oznacza, że operator tej sieci nie dostarcza usług internetowych bezpośrednio klientom końcowym (np. mieszkańcom). Sieć ta ma służyć operatorom lokalnym (przedsiębiorcom telekomunikacyjnym), którzy na danym terenie, na zasadach komercyjnych, mogą świadczyć usługi dostępu do Internetu klientom końcowym. Z naszych informacji wynika, iż takimi operatorami lokalnymi w Woźnejwsi są np. firmy gigaNet Grajewo, NET-COM Grajewo lub wspomniana wyżej firma IDEALAN sp. z o.o. z Sokółki.

Podsumowując – w sprawie możliwości dostępu do usług szerokopasmowych na terenie Woźnejwsi proszę kontaktować się z działającymi na tym terenie operatorami telekomunikacyjnymi. Można także skorzystać z dedykowanej do tego celu strony internetowej:  internet.gov.pl

Ad. 3.    Kiedy Gmina skontroluje właścicieli działek położonych nad brzegiem jeziora Dręstwo i ich samowoli zagospodarowania brzegu jeziora (pomosty, wycinka trzciny, własne kształtowanie brzegu, utrudniony dostęp do jeziora).

Gmina Rajgród nie ma podstaw prawnych do kontrolowania spraw związanych z naruszeniem brzegu jeziora, lokalizacji pomostów czy wycinki trzciny, ponieważ zgodnie z ustawą Prawo wodne są to kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto, brzeg jeziora jest bezpośrednio zagospodarowany przez osoby prywatne. Tutaj również o zapewnienie swobodnego przejścia nad brzegiem mogą zadbać Wody Polskie, zgodnie z ww. ustawą. W odniesieniu do lokalizacji pomostów pozwolenia wodnoprawne oraz umowy w tym zakresie ustala właściciel jeziora. Jezioro Dręstwo znajduje się na terenie gminy Bargłów Kościelny, właścicielem ww. jeziora  jest Skarb Państwa – REPREZENTUJE I WYKONUJE PRAWA WŁAŚCICELSKIE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU, PUŁKOWA 11; 15-143 BIAŁYSTOK. Wszelkie pytania dotyczące jeziora Dręstwo należy kierować do ww. instytucji.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki


Stan drogi Woźnawieś Tama jest fatalny.Stąd moje pytanie kiedy rozpocznie się jej konkretna naprawa z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych we wsi

Tydzień temu zadałem pytanie w sprawie remontu drogi . Zastanawiam się czy ta forma korespondencji z burmistrzem Rajgrodu jest możliwa patrząc na stare wpisy. A jeżeli jest to możliwe to oczekuję na konstruktywną odpowiedź gdyż bezpieczeństwo i stan nawierzchni drogi od dłuższego czasu się nie poprawia a doraźne naprawy nic nie zmieniają.

W odpowiedzi na Pana wiadomość z modułu Pytanie do Burmistrza ze strony umrajgrod.pl informuję, że droga na odcinku Woźnawieś – Tama jest własnością Powiatu Grajewskiego, gdzie trwały zarząd pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4.

W planach inwestycyjnych Starostwa Powiatowego na 2021 rok nie jest przewidziana przebudowa przedmiotowej drogi. W marcu bieżącego roku Gmina Rajgród zgłosiła drogę powiatową nr 1216B Tama-Woźnawieś w planie wspólnych zadań z zakresu inwestycji drogowych na lata 2021-2023.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki


Witam, Panie Burmistrzu chciałbym się spytać czy możliwy był by zakup od miasta wysepki na jeziorze rajgrodzkim lezącej miedzy Czarniawską a ośrodkiem łabądz lub jakiejś innej. Z góry dziękuje za odpowiedz

Pozdrawiam Przemyslaw

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.10.2019 r. zawiadamiam, iż nie mogę udzielić stosownych informacji, ponieważ wskazana przez Pana wyspa stanowi część Jeziora Rajgrodzkiego i nie jest wyodrębnioną geodezyjnie działką. Jezioro objęte jest własnością Skarbu Państwa, reprezentowanego w sprawach gospodarowania zasobem nieruchomości na terenie Powiatu Grajewskiego przez Starostę Powiatu, mającego swoją siedzibę pod adresem: ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo i tam proszę kierować wszelkie zapytania dotyczące nieruchomości.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki


Panie Burmistrzu, chciałabym się dowiedzieć o fundusze na sterylizację kotów wolnobytujących na terenie gminy.

Z poważaniem, E. Adamczyk

W 2019 roku Gmina Rajgród realizuje program sterylizacji/kastracji psów posiadających właściciela na terenie Gminy Rajgród. Gmina otrzymuje na ten cel dofinansowanie ze Związku Komunalnego Biebrza.

Powyższy program nie dotyczy kotów wolnobytujących.

W chwili obecnej Gmina Rajgród ponosi bardzo duże koszty wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku. Priorytetem jest więc ograniczenie bezdomności wśród zwierząt.

W przypadku pojawienia się w przyszłości możliwości pozyskania dodatkowych środków na sterylizację kotów wolnobytujących Gmina Rajgród rozważy przystąpienie do takiego programu.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki


Dzień dobry Panie burmistrzu chciałbym się odnieść do ostatnich zawodów wędkarskich,ponieważ leżą mi na sercu takie inicjatywy, które promują również w taki sposób turystykę wędkarską. Panie burmistrzu jeżeli chcecie w swoim regionie rozwinąć turystykę wędkarską i ściągnąć do siebie ludzi dla których wędkarstwo to nie tylko hobby ale życiowa pasja, ludzi którzy zostawiają mnóstwo kasy na swoją pasję, dla których koszty związane z wyjazdem, pobytem są drugorzędne jeżeli woda, na której wędkują ma olbrzymi potencjał, mówiąc krótko muszą być ryby. I tu wracam do zawodów takie ilości ryb to niestety jest tragedia. Pamiętam te jezioro z końca lat 80-tych i 90-tych gdzie taki wynik dawałby jedno z ostatnich miejsc. Szczupaki po 70cm nie były dla nikogo jakąś rewelacją a okonie 30+ plus to był standard. Na wodach gdzie jest prowadzona odpowiednia gospodarka tzn kontrole, ograniczone odłowy sieciowe lub całkowicie zniesione tam turystyka wędkarska kwitnie a lokalna społeczność ma wydłużony sezon do końca roku.

Jeremi

Dzień dobry.

Szanowny Panie Jeremi, promowanie turystki wędkarskiej w rejonie jeziora rajgrodzkiego z całą pewnością stanowi jeden z priorytetów rozwoju gminy. Jestem mieszkańcem gminy od dziecka, moja rodzina od pokoleń, doskonale pamięta, jakie zarybienie było w naszym jeziorze w latach 70-tych i 80-tych i nieco później. Były raki, było zdecydowanie więcej ryb, w mojej ocenie każdego gatunku, a woda w jeziorze była czystsza.

Zmieniło się jezioro, ale również otoczenie jeziora. Myślę, iż będziemy zgodni, jeżeli przypomnę, że z jeziora rajgrodzkiego w tamtych latach, również odławiano ryby niejednokrotnie bardzo intensywnie, np. tuką, niektórzy mówią, że połączoną z agregatem prądotwórczym. Zlewnia jeziora rajgrodzkiego to potężny obszar, w którym prowadzone jest intensywne rolnictwo a więc nasuwa się pytanie: czy kontrolujemy to, co spływa do jeziora rajgrodzkiego z jego zlewni?!

Reasumując, z całą pewnością sytuacja jeziora rajgrodzkiego podobnie jak większości jezior w naszym kraju poprawi się, jeżeli pojawi się przepis prawa zakazujący a przynajmniej ograniczający odłowy ryb, a po drugie, jeśli będziemy w stanie stwierdzić, co wpływa do jezior z ich zlewni, ograniczymy składniki szkodliwe.

Myślę, iż nie muszę Panu pisać, iż zarówno w jednym przypadku jak i drugim są w naszym kraju powołane instytucje (budżetowe), aby to wykonać, z całą pewnością nie są to samorządy.

Z poważaniem
Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Rajgrodu


Witam, czy popiera pan ogólnopolski strajk nauczycieli? Jeśli tak, to czy nauczyciele z naszej gminy mogą liczyć na Pana wsparcie?

Magda

Jak Pan odnosi się do trwającego strajku? Czy wspiera Pan nauczycieli z naszej gminy?

Marzena

W nawiązaniu do zapytań skierowanych za pośrednictwem modułu Pytanie do Burmistrza w zakresie strajku nauczycieli uważam, że zawód nauczyciela to ciężka, odpowiedzialna i społecznie akceptowalna praca. Praca, która powinna być godnie wynagradzana, stosownie do obowiązków i odpowiedzialności. Niewątpliwym jest, iż system edukacji w Polsce wymaga fundamentalnych zmian, dostosowujących proces edukacyjny oraz wynagrodzenia do wymogów współczesnego świata.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki


Dzień dobry. W związku z dewastacyjną wycinką drzew przy Jeziorze Rajgrodzkim moje pytania do Pana są następujące: 1. Czy chce Pan betonem promować Rajgród jako miejscowość turystyczną/wypoczynkową? 2. Czy w Pana mniemaniu dominujący głos w sprawie zagospodarowania przestrzennego miasta powinni mieć mieszkańcy czy przedsiębiorcy? Mowa o terenie przy pensjonacie “Raj”- owszem pewnie widok z hotelu jest super, ale tu kolejne pytanie: 3. Czy podoba się Panu ten widok stojąc na molo przy plaży miejskiej lub, co gorsza z łódki? 4. Czy Pańskim celem jest zrobienie z jeziora na terenie Rajgrodu jednej wielkiej kałuży? Świeżo wycięte ZDROWE drzewa, przy “Promenadzie”. Dla widoku z domów? Spacerowiczom naprawdę nie przeszkadza to, że przez chwilę nie zobaczą jeziora bo stoi tam drzewo. Krzewy skutecznie chroniły przed wiatrem z jeziora, który jest praktycznie codziennością – wszystkie wycięte. Można budować nie niszcząc. Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na odpowiedzi.

Sebastian Samsel

Dzień dobry Panie burmistrzu!!. Sporo kontrowersji budzi wycinka drzew nad jeziorem.Osobiście jestem przeciwny wycince starych 60 letnich drzew ,które nadaja kolorytu naszemu grodowi.Jeśli zamieściłby Pan stosowne informacje na stronie UM dotyczace wycinki to być może uspokoiłoby lub nie miłośników zieleni. Pozdrawiam serdecznie -rajgrodzianin

Marian Milewski

W związku z pytaniami dotyczącymi wycinki drzew rosnących wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego położonego przy Jeziorze Rajgrodzkim, Urząd Miejski w Rajgrodzie wyjaśnia, że usunięcie zakrzaczeń i wykonanie cięć pielęgnacyjnych prowadzone jest na pisemny wniosek mieszkańców Rajgrodu. Zasadniczym powodem usuwania drzew jest ich zły stan sanitarny (wycinane są tylko drzewa chore, częściowo pozbawione kory, z uszkodzonym pniem drzewa), oraz takie, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z ciągu pieszo – jezdnego (groźba upadku suchych gałęzi czy konarów), szczególnie podczas silnych wiatrów wiejących od strony jeziora.

Na przedmiotowym terenie rośnie 50 drzew gatunku topola czarna. W roku bieżącym zostanie usunięte 14 drzew, z powodów o których wyżej mowa. Ponadto, Urząd Miejski w Rajgrodzie planuje dokonanie nasadzeń zastępczych, z zastosowaniem gatunków szlachetnych.

Drzewa zostaną usunięte na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. oraz decyzji Starosty Grajewskiego.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki


Dzień dobry. Dzisiaj jest 19 ,01,2019 ,więc sześć dni po WOŚP, a na żadnym rajgrodzkim portalu nie ma śladu o tej pięknej inicjatywie. Zaczynam sie zastanawiać ,czy to zaniedbanie,czy celowe działanie. Przed orkiestrą rok temu i w 2018 roku też nie było żadnej informacji promującącej to wydarzenie .Rok temu i teraz odbyły sie bez żadnego rozmachu zbiórki pieniędzy.Mamy Dom Kultury i Klub Seniora Stokrotka .Mogli razem przygotować coś ciekawego dla rajgrodzian.Mamy w Rajgrodzie i okolicy ludzi kochajacych muzykę,którzy bezinteresownie dołożyliby własną cegiełkę-ale organozatorom nie chciało sie nawet do nich zadzwonić..Mam nadzieję,że wkrótce opublikujecie jakiś tekst ze zdjęciami,chociażby po to, by wesprzeć w trudnej sytuacji Jerzego Owsiaka.Pozdrawiam rajgrodzian.

Dzień dobry,

Informuję, iż jak co roku, WOŚP miała miejsce w Rajgrodzie. Urząd Miejski oraz podległe mu jednostki nie są organizatorami orkiestry, jednak popierają i wspierają tą inicjatywę. Również na Sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie, poprosiłem, aby organizator zwrócił się do nas z konkretnymi prośbami, zadaniami. Nadmieniam, iż Urząd Miejski dostosowując się do prośby organizatora udzielił w danym zakresie pomocy.

W sprawie informacji dot. WOŚP w Rajgrodzie proponuję skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za powyższą inicjatywę.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki


Witam, czy była by możliwość wznowienia naszego klubu Jegrznia Rajgród? Myślę że sporo osób by było chętnych do gry z gminy.

Mariusz Pawelczak

Dzień dobry,

pomysł jest świetny. Perspektywicznie w ciągu najbliższych 2-3 lat klub Jegrznia Rajgród dzięki mojej inicjatywie i osób zainteresowanych wznowi działalność.

Z całą pewnością Klub Jegrznia Rajgród będzie miał wielu kibiców. Czy będą piłkarze? – liczę, że tak.

Panie Mariuszu liczę na Pana współpracę w powyższym zakresie.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki


Smutne, że informacja o dewastacji pomnika żydowskiego rzuca za granicą cień na Rajgród.

Z poszanowaniem
S. Umiński (Francja)

Dzień dobry Panie Stefanie,

W nawiązaniu do Pańskiego maila, mi również jako Burmistrzowi i mieszkańcowi gminy Rajgród jest niezwykle przykro, że wandale niszczą pomnik upamiętniający społeczność żydowską.

Cmentarz żydowski w Rajgrodzie zlokalizowany jest w lesie, na terenie podlegającym Lasom Państwowym, a nie Urzędu Miasta.

Gmina Rajgród słynie z pięknych lasów i Jeziora. Także podzielam Pana zdanie, że dewastacja tego pomnika to cień na wizerunek miasta.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Rajgrodu,
Ireneusz Gliniecki


Panie Burmistrzu, jestem w posiadaniu starej pieczęci Rajgrodu sprzed kilkuset lat. Uznałem, że właściwym miejscem dla niej jest Urząd, którym Pan kieruje. Jeśli jest Pan zainteresowany propozycją proszę o kontakt.

Marian Milewski

Dzień dobry Panie Marianie, 

Jest nam niezmiernie miło, że są jeszcze osoby gotowe do darowizn i posiadają tak atrakcyjne pamiątki. 

Oczywiście, jestem zainteresowany spotkaniem.

Z wyrazami szacunku, 
Burmistrz Rajgrodu 
Ireneusz Gliniecki


Wielce Szanowny Panie Burmistrzu Ireneuszu Gliniecki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i rozmową telefoniczną z Panią Justyną chciałabym uprzejmie prosić Pana Burmistrza o możliwość spotkania w dogodnym dla Pana Burmistrza terminie. Na spotkaniu chciałabym poruszyć temat realizacji przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości projektu pt. ,,Szansa jest kobietą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Mam nadzieję, że spotkanie będzie owocne dla obu stron. Z niecierpliwością czekam na ustalenie terminu spotkania.

Z poważaniem,
Anna Śliwińska.

Specjalista Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Dzień dobry Pani Anno,

W nawiązaniu do Pani maila, informuję, że zapraszam Panią na spotkanie 13 czerwca o godz. 10.00 celem omówienia wspomnianego projektu.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Rajgrodu,
Ireneusz Gliniecki


Szanowny Panie Burmistrzu, czy istnieje możliwość dzierżawy działki o nr 139/32 położonej w Czarnej Wsi, z przeznaczeniem na rekreację i turystykę przez Stowarzyszenie?

Irena Wiska

Witam,
uprzejmie informuję, że działka nr 139/32 położona na terenie wsi Czarna Wieś została przeznaczona do sprzedaży, w dniu 18 marca 2016 r. odbędzie II przetarg i zapraszamy na przetarg (ogłoszenie o przetargu zostało wysłane do Pani e-mailem). Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (PRZETARGI / 2016 / Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości) – link

Pozdrawiam
Wanda Łacińska
Urząd Miejski w Rajgrodzie
tel.862721949


Jaka jest wysokość opłaty za odbiór śmieci z działek rekreacyjnych w roku 2016? Wiesław Dąbrowski

Dzień dobry,
W odpowiedzi na pytanie o wysokość opłaty za odbiór odpadów z działek rekreacyjnych w roku 2016 informuję, że zgodnie z uchwałą Nr VI/80/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26.06.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ustalono następujące stawki:
– jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 190 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
– jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (tzw. odpady zmieszane) – w wysokości 240 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.1399, ze zm.) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z domków letniskowych nie może być dzielona na miesiące ani w żaden inny sposób, jest to opłata ryczałtowa. Jej wysokość nie zależy ani od ilości osób przebywających w różnym czasie na takiej nieruchomości, ani od czasu tego przebywania, ani też od ilości wytworzonych śmieci. Jest ona uśredniona dla wszystkich nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy.

Pozdrawiam,
Ireneusz Gliniecki
BURMISTRZ RAJGRODU

Visits: 166

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top